Ajankohtaista, Rakennusliikkeet, Suunnittelu

Mitä pitää tietää CLT-talon sähkösuunnitelmaa tehtäessä?

Monesti törmää siihen, että CLT-kohteen sähkösuunnittelua arastellaan ja sen ajatellaan olevan vaikeaa. Tämä on ymmärrettävää, koska monilla sähkösuunnittelijoilla ei ole vielä siitä kokemusta.

Suunnittelija Matti Yli-Sissala HOISKO CLT:ltä korostaa, että CLT-rakennuksen sähkösuunnittelu ei juurikaan poikkea mistä tahansa kohteesta.

Olennaisin ero on se, että sähkösuunnitelma –kuten myös LVI-suunnitelma – on tehtävä tavallista aikaisemmin, koska elementteihin tulevien johdotusten ja putkien läpiviennit tehdään jo tehtaalla. Elementeistä rakentaminen ja CLT-elementtien valmistustapa vaikuttavat jonkin verran siihen, millaisia ratkaisuja on järkevää ja mahdollista tehdä. HOISKO CLT on laatinut suunnittelijoiden avuksi yksityiskohtaisen ohjeen CLT-kohteen LVISA-suunnitteluun.

 

CLT-kohteen sähkösuunnittelun aikataulu

Sähkösuunnitelmien tulee olla tehtaalla kuukautta ennen elementtien valmistuksen aloittamista.

– Meille riittää, että pohjaan on merkitty sähkörasioiden ja kytkinten paikat. Hyvä tietenkin, jos sen lisäksi on merkitty myös rasian korkeus. Jos ei, katsomme sen itse vakiokorkeudelle. Sen vaikeampaa CLT-kohteen sähkösuunnittelu ei ole, Yli-Sissala kiteyttää perustilanteen.

Jos tässä vaiheessa tehtaan suunnittelija näkee, että jokin ratkaisu kannattaisi tehdä toisin, hän ottaa yhteyttä.

Yli-Sissala vinkkaa, että jo suunnitelmien luonnokset kannattaa kuitenkin pyöräyttää tehtaan suunnittelijan arvioitavana, jolloin hän voi jo siinä vaiheessa ottaa kantaa niihin.

Kun lopulliset suunnitelmat on toimitettu tehtaalle, voidaan tehdä elementtisuunnittelu. Ennen elementtien valmistuksen alkamista elementtisuunnitelma hyväksytetään asiakkaalla.

 

Läpivientien työstäminen tehtaalla säästää aikaa ja on siistiä

Kun läpiviennit on työstetty elementtiin jo tehtaalla, säästetään työmaalla aikaa ja rahaa sähkötöissä. Jälki on siistiä.

Hyvä lähtökohta on kuitenkin aina se, että varsinaiseen CLT-elementtiin tulisi mahdollisimman vähän porauksia. Se vähentää työstöjen ja tehtaalla tarvittavan suunnittelun määrää. Siksi sähkörasioiden ja kytkinten sijoittelussa kannattaa suunnitteluvaiheessa miettiä, minkä verran näitä tarvitaan juuri CLT-elementeistä tuleville seinille.

– Jos talon kaikki väliseinät eivät ole CLT:stä, on järkevää pyrkiä sijoittamaan johdotuksia mahdollisimman paljon kevyempiin seinärakenteisiin. Näin etenkin monenlaisia johdotuksia tarvitsevan television osalta, Yli-Sissala sanoo.

Sähköjohdotuksia voidaan vetää myös pintavetoina käyttämällä listoja, joihin johdot voidaan asentaa piiloon.

– Niiden etu on asentamisen helppous ja helppo muunneltavuus myöhemmin tarpeiden vaihtuessa.

 

CLT-kohteen sähköjohdotuksissa monta niksiä

Jos CLT-elementti levytetään sisällä, johdotus voi kulkea elementin ja levyn välissä. Silloin elementin pintaan voidaan työstää johdolle tarvittava tila jo tehtaalla.

Ulkoa CLT-rakennus suojataan usein laudoituksella. Tämä tarjoaa samalla helpon tavan kuljettaa esimerkiksi ulkovalojen johdotukset tuuletusrimoituksen välissä.

– Kokonaiskustannuksia ulkovuorilaudoitus ei lisää, koska laudoitus vähentää hiontojen tarvetta sekä nopeuttaa sähköistystyötä. CLT-elementin painumattomuus tekee laudoituksesta ja levytyksestä ongelmatonta.

 

Miten sähköjohdot sijoitetaan CLT-elementissä?

CLT-elementteihin tehtävät läpiviennit pyritään tekemään mahdollisimman lähelle elementin reunaa, jolloin ne onnistuvat CNC-koneella ja ovat edullisimpia tehdä. Yli 300 millimetrin korkeudelle reunasta tulevat työstöt on tehtävä käsityönä, joten ne ovat arvokkaampia.

Normaali sähköjohdotusten korkeus on 200 milliä lattianrajasta. Tämä ei poikkea normaalista, sillä sähköjohdotukset kulkevat yleensäkin lähellä lattianrajaa.

Pistorasioiden aukot on mahdollista työstää valmiiksi elementtiin. Yli-Sissala suosittelee kuitenkin, että jos mahdollista, aukko kannattaa tehdä vasta paikan päällä, jolloin jää mahdollisuus vielä viilata sijaintia työmaalla. (Pistorasioista tarkemmin ohjeistuksessamme.) Aukon tekeminen onnistuu helposti oksaporalla.

 

Valokatkaisijoiden vaihtoehtona kustannustehokas langaton järjestelmä

Oviaukon vierus on normaali paikka valokatkaisimille. Niiden johdotuksille porataan tehtaalla reikä elementin yläpuolelta oviaukon ylälaitaan, minkä jälkeen johto voidaan asentaa ovikarmin laidassa oikealle korkeudelle.

Läpivienti rasiatyöstöstä kytkimelle tehdään työmaalla. Kytkimen rasiatyöstö voidaan tehdä tehtaalla tai työmaalla.

Nykyään taloautomaatio tarjoaa perinteisten valokatkaisimien vaihtoehtona langattomia valaistuksenohjausjärjestelmiä, jotka tuovat arkeen käyttömukavuutta ja kustannustehokkuutta. Samalla ne vähentävät seinään upotettavien johdotusten ja kytkinten tarvetta. Tämä vaihtoehto kannattaakin miettiä sähkösuunnitelmaa laatiessa.

Valaistuksenohjausjärjestelmissä on myös paljon muita lisäominaisuuksia, joita perinteisellä katkaisimella ei voi toteuttaa. Automaatiolla voidaan vähentää sähkönkulutusta ja valaistukseen saadaan paljon hienosäätömahdollisuuksia.

 

Vinkit CLT-kohteen sähkösuunnitteluun

  • LVISA-suunnitelman on oltava tehtaalla viimeistään kuukautta ennen elementtien valmistusta. Myöhemmin tehtävät muutokset ovat hankalia ja aiheuttavat lisäkustannuksia.
  • Hyödynnä LVISA-suunnittelussa mahdollisimman paljon kevyitä ranka- ja levyrakenteisia seiniä, jotta elementtiin joudutaan tekemään mahdollisimman vähän työstöjä.
  • Työstö kannattaa pyrkiä tekemään lähelle elementin reunaa, jolloin se on helpoin, nopein ja edullisin toteuttaa.
  • Mieti myös, sopisiko kohteessa korvata seinään upotettuja sähkövetoja listojen sisään piilotettavilla pintajohdotuksilla.
  • Tutustu langattomiin valonohjausjärjestelmiin, joissa valaistusta ohjataan perinteisten valokytkinten asemasta, vaikka kännykällä. Tällöin seinään ei tarvitse asentaa katkaisimia.

 

Löydät ohjeistuksemme CLT-kohteen LVISA-suunnittelijoiden avuksi materiaalipankistamme.

Tutustu myös artikkeliimme langattomasta valaistuksenohjauksesta.

Kysy meiltä rohkeasti lisää.

Artikkelit aihealueittain

Uutisarkisto

Tarjouspyyntö dynaaminen


    Huom! Liitteiden maksimikoko yhteensä 20 MB. Suurten liitetiedostojen lähettämisessä saattaa kestää 20-30 sekuntia. Klikkaa lähetä-painiketta kerran ja odota kunnes saat ilmoituksen onnistuneesta lähetyksestä.