Laatu näkyy HOISKO CLT:n tuotantoprosessin kaikissa osissa

Meillä on käytössämme oma, standardien mukainen laatujärjestelmä. Laatu- ja työohjeita noudattamalla ja laatudokumentteja käyttämällä varmistamme tuotteiden vaatimustenmukaisuuden. Laadun valvonta liittyy moneen tuotantovaiheeseen, ja tätä varten meillä on tietyt tarkastuspisteet koko tuotantoprosessille. Seuraamme laatua tuotannon eri vaiheissa, joita ovat muun muassa sahatavaran saapuminen tuotantolaitokseemme, sahatavaran siirto tuotantolinjastolle, höyläys, liimaus ja reunaliimaus sekä levyjen työstö. Jokaista työvaihetta seurataan tarkasti ja jokaisella tuotannon työpisteellä on tähän liittyvät ohjeet.

Laadukkaasta toiminnasta kertovat lisäksi sertifikaattimme ja tuotetakuu.

Tarjouspyyntö

    Suuren liitetiedoston lähettämisessä saattaa kestää kauan. Klikkaa lähetä-painiketta vain kerran ja odota kunnes viesti on lähetetty.