Julkinen rakentaminen

CLT:llä kustannustehokkuutta ja terveyttä julkiseen rakentamiseen

HOISKO CLT sopii julkiseen rakentamiseen erinomaisesti. Julkisessa rakentamisessa törmätään usein samoihin haasteisiin: kustannuspaineisiin, ratkaisun pitkäikäisyyteen ja terveellisyyteen. Etenkin koulujen kohdalla rakennusten terve sisäilma aiheuttaa jatkuvaa keskustelua. Monissa kunnissa ja kaupungeissa pohditaan aktiivisesti myös ratkaisujen ekologisuutta. Vastaus näihin haasteisiin on yksinkertainen: CLT-rakentaminen.

Terveellinen sisäilma, ekologisuus

Puu on uusiutuva, aktiivinen hiilidioksidin talteenottaja ja ekologisesti kierrätettävä. Puu muodostaa massiivisen seinärakenteen, joka tasapainottaa lämmön- ja kosteudenvaihteluita luonnostaan. Sisäilman kosteus asettuu optimaaliselle kosteusalueelle, 30–55 prosenttiin. HOISKO CLT:n liimauksessa käytetään ainoastaan ympäristöystävällistä, tuoksutonta ja allergiavapaata, formaldehyditöntä polyuretaaniliimaa, jota on käytetty vuosikymmeniä muun muassa hirsirakentamisessa.

Tutkittua ja laadukasta

HOISKO CLT on ainoa kotimainen massiivipuurakennustuote, jolle on myönnetty vähäpäästöisen rakennustuotteen M1-tunnus. Käytännössä tämä tarkoittaa rakenteen osalta puhtainta mahdollista sisäilmaa. Lisäksi HOISKOn huippuunsa hiottu liimaustekniikka takaa elementin hengittävyyden, jolloin liima ei muodosta kalvoa puumateriaalin väleihin. CLT-tuotteemme sertifikaatit kertovat laadukkaasta ja kestävästä materiaalista, joka on omiaan kaikkeen rakentamiseen. Valmistamillemme CLT-levyille ja -elementeille on myönnetty rakennustuotteen CE-merkintä. CE-merkintä osoittaa, että tuote on testattu ja ilmoitetun suoritustason mukainen. HOISKO CLT:llä on tuotestandardin mukainen sertifikaatti ETA 18/0621 CPR. HOISKO CLT:n valmistuksessa käytetty kotimainen havupuu on peräisin PEFC-sertifioiduista metsistä.

Puuympäristöllä on todistetusti positiiviset terveys- ja elämänlaatuvaikutukset. Sen on todettu lievittävän stressiä, rauhoittavan sekä tuovan lämpöä ja kodikkuutta. Tästäkin syystä CLT sopii materiaaliksi etenkin oppimisympäristöihin ja hoiva-alan rakentamiseen.

Nopea pystytys, kilpailukykyinen hinta

Pystytysvaiheessa CLT-rakennus on vertaansa vailla kustannustehokkuuden näkökulmasta. CLT-elementit on helppo asentaa ja rakennusaika on lyhyt. Huoltokustannukset ovat painumattomuuden ansiosta pienet. CLT-rakennuksella on pitkä käyttöikä ja elinkaari. CLT-elementti on parhaimmillaan ainoastaan pintakäsittelyä vaille valmis seinä, lattia tai katto. Lisäeristeetöntä ja reunaliimattua CLT-massiivipuurakennetta käytettäessä hyödynnetään myös tavallisesti eristeiden viemät lattianeliöt. Kun työ on tehty tehtaalla ja osat nostetaan työmaalla elementti kerrallaan paikoilleen, säästytään ylimääräiseltä työmaa-ajalta, odotteluajalta sekä materiaalien pitkäaikaiselta suojaustarpeelta.

CLT-koulu, -hoivakoti tai -liikuntahalli?

Julkisten hankintojen ekologisuus ja ympäristötietoisuus ovat osa EU-politiikkaa. Monissa kunnissa strategioihin on määritelty kestävän kehityksen, vähähiilisyyden ja ympäristöystävällisyyden tavoitteita. Puu on materiaalina oivallinen valinta tukemaan näitä tavoitteita.

Hankintalain säännökset mahdollistavat puunkäytön edistämisen hankintalain soveltamisalaan kuuluvissa rakennushankkeissa. Puun käyttöä rakennusmateriaalina voi edistää jo kilpailutusvaiheessa kiinnittämällä huomiota hankinnan kohteen kuvaukseen hankintailmoituksessa. Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimuksena voidaan edellyttää, että neuvotteluprosessin tuloksena toteutettava hankinnan kohde toteutetaan käyttäen rakennusmateriaalina puuta.

Puutuoteteollisuus on julkaissut kattavan oppaan helpottamaan julkisten hankintojen suunnittelua.

HOISKO CLT:stä voidaan valmistaa esimerkiksi

  • kouluja ja päiväkoteja
  • kerros-, rivi- ja luhtitaloja
  • terveyskeskuksia, hoivakoteja
  • liikuntahalleja
  • infraa kuten siltoja tai melusuojia

Lue artikkelimme julkisesta CLT-rakentamisesta: CLT sopii julkiseen rakentamiseen, Julkisessa rakentamisessa edessä puuloikka, Petolahden lukio valmistuu CLT:stä

Ota yhteyttä

Tarjouspyyntö dynaaminen


    Huom! Liitteiden maksimikoko yhteensä 20 MB. Suurten liitetiedostojen lähettämisessä saattaa kestää 20-30 sekuntia. Klikkaa lähetä-painiketta kerran ja odota kunnes saat ilmoituksen onnistuneesta lähetyksestä.