Sertifikaatit

HOISKO CLT tutkitusti laadukas ja turvallinen

Rakennustuotteilta edellytettävien, tuotestandardien mukaisten sertifikaattien lisäksi HOISKO CLT:llä on vastuullisuuteen ja sisäilman terveellisyyteen liittyviä todistuksia. Näillä haluamme viestittää lopputuotteen käyttäjille ja kumppaneillemme luotettavasta, laadukkaasta ja vastuullisesta materiaalista, jonka jatkuvaan kehittämiseen ja seurantaan olemme sitoutuneet.

M1-merkintä

Tuotteillamme on Rakennustietosäätiö RTS sr:n luokitustyöryhmän hyväksymä vähäpäästöisen materiaalin M1-merkintä. M1-merkintä takaa, että HOISKO CLT:stä tehdyssä rakennuksessa on hyvä sisäilmasto, jonka muodostuminen on edellyttänyt sisäilma-asioiden huomioon ottamista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa.

Sisäilman lopulliseen laatuun vaikuttavat monien muiden tekijöiden ohella sisätilojen rakennusmateriaalit. Rakennusmateriaalien päästöluokitus esittää vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaaleille hyvän sisäilman laadun kannalta. M1-merkki on tyypin I ympäristömerkki.
M1-merkki kertoo, että HOISKO CLT on testattu puolueettomassa laboratoriossa ja että se on vakioiduissa testiolosuhteissa täyttänyt M1-luokalle asetetut vaatimukset. Luokituksessa asetetaan vaatimuksia materiaaleista huoneilmaan kulkeutuville kemiallisille päästöille. Lue lisää M1-merkinnästä ja sen vaatimuksista Rakennustietosäätiön verkkosivuilta.

CE-merkintä ja tuotesertifikaatit

Valmistamillemme CLT-levyille ja -elementeille on myönnetty rakennustuotteen CE-merkintä. CE-merkintä osoittaa, että tuote on testattu ja ilmoitetun suoritustason mukainen. HOISKO CLT:llä on tuotestandardin mukainen sertifikaatti ETA 18/0621 CPR.

Testattu ja sertifioitu palosuoja

Tuotteissamme käytettävä palosuojaus on testattu ja sertifioitu euroluokan B-s1,d0 vaatimukset täyttäväksi. Nordtreatin NT DECO -palosuoja-aineella käsitelty HOISKO CLT -elementti täyttää myös vähäpäästöisen rakennusmateriaalin M1-päästöluokan vaatimukset.
Testauksen on tehnyt riippumaton tutkimuslaboratorio Forest and Wood Products Research and Development -instituutti Latviassa.

Raaka-aine PEFC-sertifioiduista metsistä

HOISKO CLT:n valmistuksessa käytetty kotimainen havupuu on peräisin PEFC-sertifioiduista metsistä. Vaatimukset PEFC-sertifioinnissa kohdistuvat muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Käyttämällä PEFC-sertifioitujen metsien puuta sitoudumme myös tiettyihin vaatimuksiin sertifioidun puuraaka-aineen ja puutuotteiden seurannassa toimitusketjussa. Puutavaran seurantaa koskevilla vaatimuksilla taataan, että puuraaka-aine on peräisin sertifioiduista metsistä. Sertifikaatin myöntäminen edellyttää riippumattoman ja ammattitaitoisen tahon tarkastusta ja varmistusta siitä, että metsien hoito ja puutavaran alkuperän seuranta noudattavat PEFC:n kansainvälisiä vaatimuksia.

 

Tarjouspyyntö dynaaminen


    Huom! Liitteiden maksimikoko yhteensä 20 MB. Suurten liitetiedostojen lähettämisessä saattaa kestää 20-30 sekuntia. Klikkaa lähetä-painiketta kerran ja odota kunnes saat ilmoituksen onnistuneesta lähetyksestä.