Julkinen rakentaminen, Rakennusliikkeet

Massiivipuu on tätä päivää ja tulevaisuutta – Puun hinnan paluu normaaliin edistää CLT-rakentamista

Puurakentamisen kustannukset uivat vastavirtaan yleisen hinnannousun kanssa. Sahatavaran ja puurakenteisten tuotteiden hinnat ovat palanneet lähestulkoon kahden vuoden takaiselle tasolle.

Raaka-aineen ja siten puutuotteiden hinnassa koettiin vuoden 2021 aikana dramaattinen hinnannousu, jolloin sahatavaran hinta tuplaantui maailmantilanteen ja markkinoiden myllerryksessä. Tämä koetteli kovassa nosteessa olevaa massiivipuurakentamista.

– Nyt voidaan sanoa, että sahatavaran ja puutuotteiden osalta hintamurheet ovat ainakin toistaiseksi ohi, vaikka yleisesti puhutaan hintojen noususta, sanoo HOISKO CLT:n toimitusjohtaja Tero Yli-Sikkilä.

Puurakenteiden hintakehitys on päinvastainen kuin betoni- ja teräsrakenteiden. Tilastokeskuksen tuorein rakennuskustannusvertailu osoittaa, että syyskuussa 2022 puurakenteiden hinnat olivat edellisvuoteen verrattuna liki kymmenen prosenttia alempana. Samaan aikaan teräsrakenteiden hinta oli liki 18 prosenttia ja betonielementtien hinta 14 prosenttia korkeammalla kuin vuoden 2021 syyskuussa.

 

Nyt on otollinen aika rakentaa

Yli-Sikkilä haluaakin valaa uskoa rakentamista suunnitteleviin, vaikka maailman myllerrykset ymmärrettävästi askarruttavat.

– On selvää, että vuoden 2021 dramaattinen hintapiikki sekä saatavuusongelmat aiheuttivat niin rakentajille kuin kaikille alan toimijoille haasteita. Nyt uhkakuvia luovat epävarmuus maailmantilanteessa sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja siitä aiheutuneet haasteet muun muassa energian hinnoissa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että Suomessa on turvallinen toimintaympäristö, eikä meillä ole näköpiirissä mitään syitä, miksi suunniteltua rakennuskohdetta kannattaisi siirtää odottamaan, hän sanoo.

– Puurakentamisen näkökulmasta nyt on juuri oikea aika toimia, sillä myös raaka-aineen hinta on asiakkaalle todella suotuisa.

 

Tuotantoa tehtaallamme marraskuussa.

Puurakentamisen tarve ei lopu

Yli-Sikkilä näkee, että puurakentamiselle on selkeä tarve, ja siinä on ainutlaatuista vetovoimaa, jota mitkään maailman myllerrykset eivät tule pitkällä tähtäimellä vähentämään.

– CLT-rakentaminen on tätä päivää ja tulevaisuutta. Massiivipuu kasvattaa markkinaosuuttaan ja kehittyy jatkuvasti. Meiltä Suomesta löytyy myös massiivipuurakentamisen huippuosaaminen. Odotukset ovatkin hyvin positiiviset.

HOISKO CLT:llä näkyy, kuinka puurakentamisen ja kotimaisuuden arvostus ovat nousseet muun muassa kunnissa. Massiivipuurakentaminen on lyönyt itsensä voimakkaasti läpi etenkin koulu- ja päiväkotirakentamisessa. Massiivipuurakentaminen on ympäristöystävällinen ja kestävän kehityksen mukainen valinta. Puurakentamisella ja erityisesti massiivipuulla on erittäin keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä. Massiivipuinen CLT-rakennus on hiilinielu, sillä jokainen rakennuksessa käytetty kuutio valmista CLT:tä sitoo itseensä 676 kiloa hiilidioksidia. Koko elinkaarta katsoen CLT-rakennuksissa voidaan päästä jopa negatiiviseen hiilijalanjälkeen.

 

Valtion tavoitteena puurakentamisen voimakas lisääminen

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on yksi keskeinen syy, jonka takia valtio on asettanut suuret tavoitteet puurakentamisen lisäämiselle. Se pyrkii edistämään julkista puurakentamista laajalla puuohjelmallaan. CLT:n nähdään antavan tähän paljon mahdollisuuksia.

Tavoitteeksi on asetettu, että jo vuonna 2025 peräti 45 prosenttia kaikista julkisista rakennuskohteista olisi puusta. Opetusrakennusten osalta tavoitteena on päästä jopa 65 prosenttiin, hoiva-alan rakennuksissa 35:een ja asuinkerrostaloissa 46:een.

– Massiivipuuelementtien valmistajana on ollut ilahduttavaa huomata, että valtion tavoitteet puurakentamisen lisäämiselle ovat yhteneväisiä niin yksityisten rakentajien kuin myös julkisten rakennusten käyttäjien toiveiden kanssa, Yli-Sikkilä sanoo.

– Ihmiset haluavat turvallista ja terveellistä asumista ja työ- ja elinympäristöjä, joten massiivipuurakenteiset koulumme ja päiväkotimme ovat saaneet valtavan positiivista palautetta käyttäjiltä. Myös yksityisten omakotirakentajien määrä on ollut viime vuosina HOISKO CLT:n asiakaskunnassa selkeässä nousussa. Edellä mainittujen lisäksi olemme saaneet toimittaa massiivipuuelementtejä monien yksityisten yritysten rakennuskohteisiin, muun muassa CLT-rakenteisiin toimitiloihin.

Kaikki HOISKO CLT:n käyttämä raaka-aine tulee PEFC-sertifioiduista suomalaisista metsistä, mikä takaa materiaalin laadun ja tasalaatuisuuden: onhan kotimainen puu aina hyvin ja vastuullisesti hoidettua.

Artikkelit aihealueittain

Uutisarkisto

Tarjouspyyntö dynaaminen


    Huom! Liitteiden maksimikoko yhteensä 20 MB. Suurten liitetiedostojen lähettämisessä saattaa kestää 20-30 sekuntia. Klikkaa lähetä-painiketta kerran ja odota kunnes saat ilmoituksen onnistuneesta lähetyksestä.