Julkinen rakentaminen, Kunnat, Vastuullisuus

HOISKO CLT:n sertifioitu palonsuojaus perustuu ekologiseen, suomalaiseen innovaatioon

NT Deco -palonsuojakäsittelymme mahdollistaa CLT-pinnan näkyviin jättämisen myös isoissa, vaativissa kohteissa.

Kun HOISKO CLT:lle tuli joitakin vuosia sitten ensimmäinen palonsuojakäsittelyä vaativa suurkohde, liikuntahalli, ei Suomesta löytynyt vielä palonsuojatuotetta, joka olisi testattu CLT:llä. Sen sijaan löytyi suomalainen yritys, Nordtreat, jolla oli paloturvallisuusmääräyksiin ja HOISKOn arvoihin vastaava, ympäristöystävällinen tuote ja tahtoa ratkaista ongelma. HOISKO ja Nordtreat sopivat yhteistyöstä ja lähtivät yhdessä teettämään laajaa testausta NT Deco -palonsuoja-aineen käytöstä CLT-elementillä.

Nyt HOISKO CLT voi tarjota asiakkailleen sertifioidun, ympäristöystävällisen palonsuojakäsittelyn, joka mahdollistaa elementin näkyviin jättämisen joko kokonaan tai suurelta osin isoissa kohteissa, joissa puun pintamateriaalilta edellytetään vaativaa B-s1, d0-paloluokkaa. Sertifioitu käsittely soveltuu vähintään 90-milliselle CLT-elementille.

– Palonsuojauksen testaaminen ja sertifiointi nähtiin tärkeäksi siksi, että halusimme olla varmoja elementtiemme palonsuojauksen turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta ja tehdä asiat helpoksi asiakkaillemme. Lakiviidakko on niin monimutkainen, ettei se ole viranomaisillekaan aina helppo ymmärtää. Sertifioitu käsittely kertoo yksiselitteisesti sen, että tuote täyttää palomääräysten vaatimukset, sanoo Jukka Matti-Tuuri HOISKO CLT:ltä.

 

Edullinen palonsuojakäsittely korvaa levytyksen

Mikko Jalovaara

Pykälien monimutkaisuuden tiedostaa myös Nordtreatin myynti- ja kehitysjohtaja Mikko Jalovaara.

– Siksi kannattaa aina selvittää ajoissa puun pintamateriaalien paloluokkavaatimukset, aineiden ominaisuudet ja niiden sertifioinnit. Sillä pääsee jo pitkälle palonsuojausta suunniteltaessa, on hänen vinkkinsä arkkitehdeille, suunnittelijoille ja rakentajille.

Jukka Matti-Tuuri muistuttaa, että paksu, ristiinliimattu massiivipuu on jo itsessään hyvin paloturvallinen, sillä se syttyy huonosti ja palaa hitaasti, hiiltymällä, jolloin kantavuus säilyy huomattavasti terästä pidempään.

Pintamateriaalin palonsuojakäsittelyä vaaditaan kuitenkin tietyissä isoissa, julkisissa kohteissa. Palonsuojakäsittelyn vaihtoehtoja ovat levytys ja sprinklausjärjestelmät, joihin verrattuna palonsuojakäsittely on edullisin. Tarvittava palonsuojaus voidaan toteuttaa kohteesta riippuen myös sprinklauslaitteita ja palonsuojakäsittelyä yhdistämällä.

 

Ekologinen, lakaton palonsuoja-aine säilyttää hengittävyyden

NT Deco on vesipohjainen, läpikuultava kuullote, joka on saatavissa kirkkaana tai sävytettynä tuhansissa eri sävyissä. Käsittelystä tekee erinomaisen se, että se ei sulje puun pintaa eli estä tai heikennä sen hengittävyyttä kuten monet muut palonsuojakäsittelyt, jotka vaativat päälleen lakan tai maalin.

– Se ei siis vaikuta puun kykyyn läpäistä ja tasata kosteutta, mikä juuri tekee massiivipuurakennuksen sisäilmasta erityisen hyvän, sanoo Jalovaara.

Nordtreatin innovaatio on poikkeuksellinen siksikin, että puun pintamateriaalien korkeimman paloluokan (B-s1,d0) lisäksi se täyttää vähäpäästöisen rakennusmateriaalin M1-päästöluokan ja BREEAM-ympäristösertifikaatin vaatimukset.

– Kun tuotetta lähdettiin kehittämään, emme halunneet käyttää maaliteollisuudessa perinteisiä tehoaineita kuten ammoniakkia, fosforia ja bromia. Halusimme lähteä liikkeelle vihreällä teknologialla. Lähtökohtana oli ympäristöystävällinen, luontoa vähän kuormittava M1-luokan tuote, joka olisi myös tehokas palonsuojaominaisuuksiltaan, Jalovaara kuvaa.

Ympäristöystävällisyyden ja terveellisyyden lisäksi haluttiin hakea ratkaisu, joka ei kuluta tuotteen levityslaitteita, kuten oli havaittu muun muassa rautaoksidia sisältävien tuotteiden tekevän.

 

Innovaatio vastaa uusiin palonsuojausvaatimuksiin ja puurakentamisen kasvuun

Vuonna 2015 perustettu Nordtreat on kasvattanut liiketoimintaansa nopeasti. Suomen toimipaikka on Vantaalla.

Nordtreat perustettiin vuonna 2015, vaikka yhtiön kemiaa oli kehitetty jo kaksi vuotta ennen yrityksen perustamista. Taustalla on henkilöstön pitkä kokemus kemian- ja maaliteollisuudesta.

– Suomessa on päivitetty vuodesta 2011 alkaen merkittävästi vaatimuksia puun palonsuojauksesta, jota ohjaa E1: Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Suomessa noudatetaan nykyään pitkälti eurooppalaista standardisointia, joka määrittelee, millaisia paloluokkia puutuotteilla on, miten niitä testataan, luokitellaan ja sertifioidaan. Rakentamisessa käytettävissä puutuotteissa, etenkin julkis- ja kerrostalokohteissa, vaaditaan usein tavallisia maaleja korkeampia pinnan paloluokituksia, useimmiten luokkaa B-s1, d0, kuvaa Jalovaara.

Samaa tahtia, kun lainsäädäntö on kehittynyt, on Nordtreatilla tehty kehitystyötä. Tänä päivänä suomalaisyritys pystyy tarjoamaan puutuotteille aiemmista poikkeavan, patentoidun, ekologisen pinnoitteen, jolla puun paloluokitusta voidaan parantaa merkittävästi.

Nordtreatin kasvu on ollut kovaa. Tuote osuu ajan arvojen ja vaatimusten tarpeisiin. Jalovaara näkeekin, että puurakentaminen ja vihreät arvot ovat kasvavia trendejä, ja sitä myötä vahvoilla ovat HOISKO CLT:n kaltaiset toimijat, jotka tuntevat puun palonsuojauksen vaatimukset ja osaavat tehdä sen hyvin.

 

Palonsuojakäsiteltyjä elementtejä HOISKOn tehtaalla. Kuullotteen saa missä tahansa sävyssä.

Miten HOISKO CLT -elementin NT Deco -palonsuojakäsittely tehdään?

Palonsuojakäsittely tehdään elementille yleensä jo tehtaalla, sillä se vaatii tietyt olosuhteet ja koulutetun käsittelijän. Käsittely on kuitenkin mahdollista tehdä myös työmaalla sopivissa olosuhteissa.

Käsittely tehdään ruiskuttamalla, ja se perustuu vesiliukoisen aineen imeytymiseen puun pinnan läpi. Aineen määrä lasketaan palokuormituksen mukaan, eli tietylle pinta-alalle ruiskutetaan tietty, tarkkaan laskettu määrä palonsuoja-ainetta ohuina kerroksina. Vesi haihtuu, ja varsinainen suojaus jää puun sisälle. Lopulta hengittävä sideainekalvo luo pintaan kestävän suojan ja laadukkaan, sävytetyn pinnan.

Massiivipuulla palonsuojaus voidaan tehdä sertifioinnin ansiosta vain toiselle puolelle. Sisätiloissa käsittelyä ei tarvitse vuosien kuluessa uusia. Silloin, kun palonsuojaus tehdään ulkopintaan, se on uusittava 5–15 vuoden kuluessa, mikä vastaa myös muuta uusintakäsittelyn tarvetta.

Jos suojaukseen tulee kolhuja, kannattaa aina ottaa yhteyttä HOISKOon, jotta tilanne voidaan arvioida ja antaa tarvittavat toimintaohjeet. Esimerkiksi rakennusaikana tulleet mahdolliset vauriot ovat harvoin niin isoja, että ne vaatisivat palonsuojan osalta paikkausta.

 

Miksi NT Deco -palonsuojakäsittely?

  • täyttää vaativan, B-s1, d0- puun pintamateriaalin paloluokan vaatimukset
  • sertifioitu, vähän ympäristöä kuormittava ympäristöystävällinen ratkaisu
  • nostaa turvallisuustasoa
  • voidaan sävyttää juuri halutun sävyiseksi
  • ei tee puun pintaan kiinteää kalvoa eikä estä näin puun kykyä tasata ilman kosteutta

 

Mikä B-s1, d0?

  • B-s1, d0-luokitus tarkoittaa, että materiaalin osallistuminen paloon on hyvin rajoitettua, savunmuodostus hyvin vähäistä eikä siinä pääse syntymään palavia pisaroita.

 

Lisätietoa:

HOISKO CLT -elementin palosuojaukselle sertifiointi

Paloturvallisuusasetuksen muutos lisää CLT-rakentamisen mahdollisuuksia (hoisko.fi)

Nordtreatin sivuilla ladattavissa opas massiivipuun palonsuojauksesta

 

Artikkelit aihealueittain

Uutisarkisto

Tarjouspyyntö dynaaminen


    Huom! Liitteiden maksimikoko yhteensä 20 MB. Suurten liitetiedostojen lähettämisessä saattaa kestää 20-30 sekuntia. Klikkaa lähetä-painiketta kerran ja odota kunnes saat ilmoituksen onnistuneesta lähetyksestä.