Julkinen rakentaminen, Kunnat, Rakennusliikkeet, Vastuullisuus

HOISKO CLT -elementin palosuojaukselle sertifiointi

HOISKO CLT haluaa taata elementeilleen tutkitusti luotettavan palosuojan parhaasta sisäilman laadusta tinkimättä. Siksi olemme testauttaneet HOISKO CLT -elementin palonsuojauksen riippumattomassa tutkimuslaboratoriossa. Selvitys tehtiin yhteistyössä palosuoja-aineen valmistajan, Nordtreatin, kanssa. NT DECO -palonsuoja-aineella käsitelty HOISKO CLT -elementti todettiin ja sertifioitiin euroluokan B-s1,d0 vaatimusten mukaiseksi. Palonsuojakäsitelty elementti täyttää myös vähäpäästöisen rakennusmateriaalin M1-päästöluokan vaatimukset.

B-s1,d0-paloluokkaa vaaditaan näkyviin jääviltä ulko- ja sisäpinnoilta muun muassa suurissa ja vaativissa julkisissa kohteissa, kuten kouluissa, hoivakodeissa ja päiväkodeissa.

HOISKO CLT:llä sertifioitu palosuojaus ainoana Suomessa

CLT-elementti on jo itsessään hyvin palonkestävä. CLT palaa hiiltymällä, ja hiiltyessäänkin elementti säilyttää kantavuutensa. Monissa käyttökohteissa vaaditaan kuitenkin näkyviin jäävien ulko- ja sisäpintojen palonsuojauskäsittelyä B-s1,d0-vaatimusten mukaisesti.

CLT:n teollista palonsuojakäsittelyä ei voida vielä CE-sertifioida, koska tuotestandardia ei ole harmonisoitu EU:ssa.

– Asiakkaidemme ja elementtiemme turvallisuus on meille tärkeää. Haluamme olla varmoja tuotteittemme paloturvallisuudesta, ja paras tapa sen todentamiseksi oli tutkituttaa se yhteistyössä Nordtreatin kanssa. Voimmekin nyt ainoana CLT-valmistajana Suomessa tarjota elementin, jonka B-s1,d0-vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa sertifikaatilla, kertoo Jukka Matti-Tuuri HOISKO CLT:n myynnistä.

Selvittämistä pidettiin tärkeänä, sillä niin viranomaisilla, rakentajilla kuin palonsuoja-aineiden valmistajillakin on vielä puutteellista tietoa CLT:n palonsuojavaatimuksista. Lisäksi monissa julkisissa kohteissa oleva M1-luokan sisäilmavaatimus ei täyty suurimmalla osalla palosuojakäsittelyistä.

– Meille oli tärkeää, että HOISKO CLT:n palonsuojakäsittelyssä yhdistyvät sekä paloturvallisuus että sisäilman M1-laatu.

HOISKO CLT -elementin palosuojaus on hyväksi sekä ympäristölle että ihmisille

HOISKO CLT on valinnut palonsuojauksessa yhteistyökumppanikseen Nordtreatin, koska se on erikoistunut ympäristöystävällisten palonsuojausten valmistamiseen.

– Toisin kuin useat palonsuoja-aineet, HOISKO CLT:ssä käytettävä suojaus ei sisällä lakkaa, jolloin luontainen hengittävyys säilyy. Ympäristöystävällinen palosuoja-aine ei sisällä myöskään yleisesti haitallisia aineita kuten boorihappoa, booria, formaldehydiä tai ammoniakkia, kertoo Matti-Tuuri.

Käsittely jättää puun syykuviot näkyviin, ja se voidaan tehdä halutussa sävyssä. Suojaus ei vaadi erillistä pohja- tai pintamaalia.

HOISKO CLT -elementti palosuojataan optimaalisissa olosuhteissa

HOISKO CLT -elementtien palonsuojauksen tekee koulutettu käsittelijä Nordtreatin sertifioimalla menetelmällä. Palonsuojaus tehdään aina hallitilassa, jossa kosteus, lämpötila ja muut olosuhteet ovat optimaaliset palonsuoja-aineen imeytymiselle. Käsittely dokumentoidaan, ja tilaaja saa aina todistuksen sertifioidusta käsittelystä.

HOISKO CLT -elementtien palonsuojaus kestää sisätiloissa rakennuksen elinkaaren ajan, ellei puuhun tule mekaanista vauriota. Ulkokäytössä uusintakäsittely on tarpeen 5–15 vuoden kuluttua siitä riippuen, kuin kuinka suoralle säärasitukselle käsitelty puu altistuu. Uusintakäsittely voidaan tehdä ruiskuttamalla, telalla tai pensselillä kohdekohtaisten huolto-ohjeiden mukaisesti. On suositeltavaa käyttää samaa suoja-ainetta.

Miten HOISKO CLT -elementin palosuojaus testattiin?

HOISKO CLT -elementin palonsuojauksen testasi Forest and Wood Products Research and Development Institute Mezassa, Latviassa.

Testaamista varten HOISKO CLT:n kuusesta valmistamista, 90 millimetrin paksuisista CLT-levyistä rakennettiin kulmia, ja niiden pintaan levitettiin NT DECO -palonsuoja-ainetta 350 grammaa per neliö. Rakenteen palonkestävyys testattiin stadardoiduin testein (muun muassa SBI-testillä).

Merkinnässä B tarkoittaa, että rakennusmateriaalin osallistuminen palamiseen on hyvin vähäistä, s1 kertoo, että savuntuotto on erittäin vähäistä ja d0 ilmoittaa, että materiaali ei aiheuta lainkaan palavia pisaroita.

Artikkelit aihealueittain

Uutisarkisto

Tarjouspyyntö dynaaminen


    Huom! Liitteiden maksimikoko yhteensä 20 MB. Suurten liitetiedostojen lähettämisessä saattaa kestää 20-30 sekuntia. Klikkaa lähetä-painiketta kerran ja odota kunnes saat ilmoituksen onnistuneesta lähetyksestä.