Julkinen rakentaminen, Kunnat, Tuotanto

Liima tekee CLT:stä vahvan, kauniin ja tiiviin rakenteen

Cross Laminated Timber eli CLT on saanut nimensä siitä, että se muodostuu ristikkäin liimatuista puukerroksista. Liima onkin se oleellinen osa, joka yhdistää CLT:n rakenteen. Ristiinliimauksen avulla massiivipuuelementeille saadaan vahvuus, joka mahdollistaa CLT:n käytön kantavina, jäykistävinä ja painumattomina rakenteina. Liimauksen ansiosta saadaan myös visuaalisesti kaunista ja sileää puupintaa, joka voidaan jättää näkyväksi pinnaksi.

Yhtenäisen, kiinteän rakenteensa vuoksi liimaus parantaa myös massiivipuurakenteiden ilmatiiveyttä ja lämpöarvoa.

HOISKO CLT -elementtien liimaus perustuu laatuun, tietoon ja pitkään kokemukseen

Liimausprosessin hallinta on HOISKO CLT:n ydinosaamista, joka juontaa juurensa niin pitkälle kuin puuta on Suomessa teollisesti liimattu.

Yrityksen perustajat ovat olleet tekemisissä puurakenteiden liimaamisen kanssa jo pitkään ennen CLT:n valmistuksen aloittamista, jopa 80-luvulta saakka, jolloin he olivat ensimmäisinä kehittämässä lamellihirren valmistusta Suomessa.

HOISKO CLT -elementin kaikissa, myös sisemmissä, kerroksissa käytetään korkean C24-lujuusluokan puuta, jolloin liimauslaatu on paras mahdollinen samoin kuin elementin kantavuus.

CLT-elementin salaisuus on tarkassa liimausprosessissa

HOISKO CLT -elementin liimausprosessi, puristin.
Liiman levityksen jälkeen elementti siirtyy puristimeen.

CLT-elementin liimausprosessi on jokaista yksityiskohtaa myöten kontrolloitu tapahtuma.

Sekä ilman että liimattavan puun kosteus ja lämpötila ovat tarkkoja. Niitä mitataan tarkasti prosessin aikana. Esimerkiksi liian kuiva tai kylmä puu heikentäisi liimauksen lopputulosta.

Liimausprosessissa liima vaahtoutuu, ja puristimen kovassa paineessa se pureutuu puun soluväleihin harsomaisesti levittäytyen muodostamatta pintaan tiivistä kalvoa. Tämä takaa hengittävyyden, joka tarkoittaa kosteuden vapaata tasaantumista materiaalin ja ympäröivän ilman välillä.

– Liimalla ei siis ole vaikutusta puun hygroskooppiseen toimintaan eli luonnolliseen kosteudentasaamisominaisuuteen, joka takaa puurakennuksen terveellisen sisäilman, sanoo Jukka Peltokangas HOISKO CLT:ltä.

Kun liima imeytyy pintaa syvemmälle, myös liimauspinta syvenee ja liitoksesta tulee vahva. Liiman imeytymistä tehostetaan HOISKO CLT:llä tietynlaisella pinnan höyläämisellä ennen liiman levitystä.

Liiman määrä mitataan gramman tarkkuudella. Liiman levittämisen jälkeen CLT-elementti siirretään välittömästi puristimeen, jossa osat painetaan tiiviisti yhteen. Pintojen yhteen liittäminen tehdään tiukoissa aikarajoissa. Puristamisen jälkeen CLT-elementti on saanut painumattoman rakenteensa eikä se sisällä liimasta haihtuvia aineita.

Laadunvarmistus on jatkuvaa HOISKO CLT -elementin valmistuksessa

Koko liimausprosessi on tarkkaan valvottua ja standardin vaatimusten mukaista toimintaa. Valmiista tuotteesta otetaan koepaloja, joista ominaisuudet mitataan. Paineprässi testaa liimasauman lujuuden. Testitulokset dokumentoidaan huolella, sillä CLT-elementtien liimasaumojen kestävyys on keskeinen osa HOISKOn laadunvarmistusprosessia.

–Teemme jatkuvasti vertailutestejä, minkä lisäksi VTT tarkkailee säännöllisesti laatua, kertoo Peltokangas.

Reunaliimaus tekee HOISKO CLT -elementistä tiiviin ilman höyrynsulkumuovia

Reunaliimattu CLT-elementti
Reunaliimattu CLT-elementti

Elementtien kerrosten lisäksi CLT:ssä voidaan liimata myös lautojen reunat eli syrjät. Tällöin puhutaan reunaliimauksesta tai syrjäliimauksesta. CLT-elementtiä voidaan valmistaa reunaliimattuna ja reunaliimaamattomana. HOISKO CLT pystyy valmistamaan molempia, mutta reunaliimattu elementti on sen suosittelema vaihtoehto. Reunaliimatussa CLT-elementissä lautojen väliin ei jää rakoja. Näin saadaan ilmatiivis rakenne, joka ei tarvitse höyrynsulkumuovia.

Tuleeko reunaliimattuun elementtiin sitten halkeamia ajan kuluessa?

Reunaliimaamaton CLT-elementti
Reunaliimaamaton CLT-elementti

Halkeamia tulee, sillä se on puun normaali ominaisuus, puun elämistä. Liimasaumoihin ja elementin tiiveyteen tämä ei kuitenkaan vaikuta.

On tärkeä ymmärtää halkeaman ja raon ero. Reunaliimaamattomassa elementissä jokaisen laudan välissä on rako. Reunaliimatussa rakoja ei ole. Puun normaalia halkeamista voi tapahtua molemmissa.

HOISKO CLT:n käyttämä liima on tutkitusti turvallinen

HOISKO CLT -elementeissä käytettävä liima on Henkelin valmistama patentoitu, allergiavapaa ja tuoksuton Loctite Purbond -polyuretaaniliima. Se on laajasti hirsiteollisuudessa käytettävä liima, jonka kestävyydestä on pitkä kokemus.

Purbond kehitti polyuretaaniteknologian 1980-luvulla Sveitsissä liimapalkeille, ja sen jälkeen liima on yleistynyt kantavien puurakenteiden valmistuksessa. Liiman kestoa ja koostumusta on tutkittu lukuisien standardien mukaisien testien mukaisesti erilaisissa rasituksissa (mm. EN 15425, EN 302 -sarja, DIN 68141, EN 15416 -sarja ja EN 14080, prEN16351, EAD 130005-00-0304).

Sekä liimalla että valmiilla HOISKO CLT -elementillä vähäpäästöisen rakennusmateriaalin M1-tunnus

Loctite Purbond -liimalla on vähäpäästöisen rakennusmateriaalin M1-tunnus. HOISKO CLT on testauttanut erikseen myös varsinaisen lopputuotteen, joten HOISKO CLT -elementillä on M1-tunnus ainoana Suomessa. Tämä kertoo paitsi materiaalin, myös liimausprosessin laadusta.

Avainsanoja HOISKO CLT -elementeissä käytetyssä Purbond-liimassa ovat formaldehydittömyys ja yksikomponenttisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että liima ei sisällä kovetinainetta, vaan liima aktivoituu reagoimalla ilmassa ja puussa luontaisesti olevan kosteuden kanssa, eikä reaktiosta synny haihtuvia aineita.

Liiman turvallisuus ja ympäristöystävällisyys

CLT:n liimaamisessa käytettävä Purbond-liima on kemianteollisuuden valmiste, joka johdetaan maaöljystä ja -kaasusta. Liimanvalmistaja Henkelin kehitystyöllä uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä on saatu pienennettyä huomattavasti perinteisiin valmistusmenetelmiin verrattuna.

Liima ei sisällä VOC-yhdisteitä (Volatile organic solvents) eli haihtuvia orgaanisia yhdisteitä tai vesiliukoisia aineita, jotka saastuttaisivat ympäristöä tai aiheuttaisivat vaaraa ympäristölle tai ihmisille.

Liimaa on vuosien varrella kehitetty niin, että mukaan on tullut parannettu palonkestävyys. Liiman palonkesto täyttää standardin, jonka mukaan ensimmäisen lamellin takaisen liimasauman pitää kestää 90 asteen kuumuutta. Tämä lisää entisestään CLT:n paloturvallisuutta.

Liiman tärkein ympäristöetu on valmistajan mukaan se, että se auttaa edistämään ja lisäämään yhden kaikista ympäristöystävällisimmän rakennusmateriaalin eli puun käyttöä tuoden puun hyödyntämisen mahdolliseksi yhä useammissa, vaativissa käyttökohteissa.

Lähteet: Henkel, HOISKO CLT

Artikkelit aihealueittain

Uutisarkisto

Tarjouspyyntö dynaaminen


    Huom! Liitteiden maksimikoko yhteensä 20 MB. Suurten liitetiedostojen lähettämisessä saattaa kestää 20-30 sekuntia. Klikkaa lähetä-painiketta kerran ja odota kunnes saat ilmoituksen onnistuneesta lähetyksestä.