Questions and answers

Mikä on CLT-talon hinta?

CLT on julkisuudessa mielletty kalliiksi tuotteeksi, mutta todellisuudessa se on kustannustehokas materiaali verratessa muihin rakenneratkaisuihin. Hinta esimerkiksi 90 mm paksulle levylle alk. 76,00 e/m² (sis. ALV 24 %).

HOISKO CLT:n hinta määräytyy elementin paksuuden ja lamellikerrosrakenteen mukaan, jota taas ohjaa elementin käyttötarkoitus kantavuus- tai palomääräystarpeineen. Hintaan vaikuttaa myös elementtiin tehtävien työstöjen määrä sekä pinnan viimeistely hionnalla.

HOISKOn massiivipuinen reunaliimattu CLT-elementti on valmis, eristeetön ja parhaimmillaan ainoastaan pintakäsittelyä vaille valmis jopa 12,0 m x 3,5 m suuri seinä, lattia tai katto. Lisäeristeettömänä ja reunaliimattuna massiivipuurakenteena CLT-talossa hyödynnetään siis myös tavallisesti eristeiden viemät lattianeliöt.

Kun työ on tehty tehtaalla ja osat nostetaan työmaalla elementti kerrallaan paikoilleen, säästytään ylimääräiseltä työmaa-ajalta, odotteluajalta sekä materiaalien pitkäaikaiselta suojaustarpeelta.

Kuinka CLT:tä voi pintakäsitellä?

Koska CLT on täyttä puuta, sen voi käsitellä millä tahansa hengittävällä puun käsittelyyn tarkoitetulla aineella.

HOISKOn reunaliimattu CLT on visuaalinen ja eristävä materiaali, joten sen voi hyvin jättää näkyviin. Jos sen kuitenkin haluaa peittää, sen voi tehdä sisällä peitelevyin esimerkiksi tapetilla ja ulkona ilmaraoin pintalaudoituksella tai rappauksella, aivan kuten muunkin puurunkoisen materiaalin. Ennen ulkopuolista pintakäsittelyä on elementtien ulkopuoliset vaaka- ja pystysaumat hyvä tiivistää vielä siihen tarkoitukseen sopivalla tiivistemassalla.

Miten CLT-talo eroaa hirsitalosta?

Sekä CLT että hirsi ovat massiivipuuta eli käytännössä samaa materiaalia. Siksi tänä päivänä käytetäänkin termiä ”massiivipuurakentaminen”, jota koskevat yhteiset säädökset. Pieniä eroja kuitenkin on: CLT:n rakenne on painumaton, kun massiivihirttä käytettäessä on huomioitava ajan oloon tapahtuva painuminen. Lamellihirteen verrattuna ainoa ero on oikeastaan se, että CLT on kokonainen seinälevy ilman vaakasaumoja ja ylimääräisiä ilmarakoja seinässä ja asennetaan paikalleen yhdellä nostolla. Hintaeroa ei materiaalissa juurikaan ole, valmistajasta riippuen CLT voi olla edullisempi vaihtoehto.

Kuinka kestävä materiaali CLT on?

HOISKO CLT on suunniteltu kestäväksi vuosisadankin ajan. Rakennuksen käyttöiän päättyessä elementit voidaan valjastaa seuraavaan käyttötarkoitukseen vaikkapa toisessa paikassa ja loppujen lopuksi hävittää ympäristöystävällisesti esimerkiksi polttamalla. Elinkaariajattelussa CLT-talo pääseekin oikeuksiinsa, ei vain kustannustehokkuutensa vaan myös ekologisuutensa vuoksi. Puumateriaalin jalostaminen kaiken kaikkiaan on muita materiaaleja vähäenergisempi valmistusmuoto. Lisäksi puu sitoo ilman hiilidioksidia koko elinikänsä ajan, jolloin koko rakennus toimii hiilivarastona luovuttaen hapen takaisin ilmakehään.

Mitä liimaa CLT:n valmistuksessa käytetään ja miten se vaikuttaa rakenteen hengittävyyteen ja terveellisyyteen?

HOISKO CLT:n valmistuksessa käytetään allergiavapaata formaldehyditöntä polyuretaaniliimaa, jota on myös lamellihirren valmistuksessa käytetty jo vuosikymmenten ajan. HOISKO CLT on ainoana kotimaisena massiivipuurakennustuotevalmistajana saanut vähäpäästöisen
rakennusmateriaalin M1-tunnuksen.

Koska liima reagoi kosteuden kanssa puun solutasolla, se ei muodosta kalvoa rimojen tai lamellien väleihin ja puu pääsee hengittämään normaalisti. Puun hengittävyydellä tarkoitetaan puun luonnollista kosteudentasaamisominaisuutta, joka takaa puurakennuksen terveellisen sisäilman. HOISKOn reunaliimatusta CLT:stä voidaan rakentaa eristeettömästi, ilman ylimääräisiä muoveja, jotka hengittämättöminä materiaaleina ovat usein ongelmien aiheuttajia.

Haluan talon HOISKO CLT:stä. Miten etenen? Onko teillä talomallistoa?

HOISKO toimittaa materiaalit yhdessä vahvistettujen elementtisuunnitelmien perusteella. Kun sinulla on piirustukset, joista ilmenevät tarvittavat neliömäärät, voidaan niistä laskea alustava tarjous. HOISKO opastaa elementtien ja asennuksen suunnittelussa sekä tarvittaessa itse
asennuksessa paikan päällä.

HOISKOlla on yhteistyöarkkitehteja, -suunnittelijoita sekä -rakennus- ja kuljetusliikkeitä, joiden puoleen kääntyä tarvittaessa, ja joiden avulla myös talopaketin, pidemmälle vietyjen huonemoduulien ja avaimet käteen-ratkaisun toimittaminen on mahdollista.

Miten vertailla CLT-tarjouksia?

Mitä tarkoittaa C24-lujuusluokiteltu materiaali?

Mitä eroa on LVL, MHM ja CLT -elementeillä?